Ventilátory pro odvod tepla a kouře

Oblast větrání je jedním z nejdůležitějších pilířů technického vybavení budov. Ventilátory mohou být použity pro odvod znečištěného vzduchu z průmyslových hal a podnikových prostor i k odvětrávání bytů.

 

Od začátku svého působení vyvinula firma TLT široké portofolio ventilátorů (střešních, axiálních

a radiálních) pro všechny druhy použití.

 

Výrobní program je doplněn širokou nabídkou příslušenství.

 

TLT Turbo
TLT Turbo
TLT Turbo
TLT Turbo

Odvod tepla a kouře při požáru

Zplodiny hoření jsou (podle druhu hořících látek) velmi jedovaté. Během pár minut mohou zcela zaplnit daný prostor a tím znesnadnit záchranu osob a zásah hasičů.

S ventilátory pro odvod tepla a kouře můžete velmi rychle a účinně kontrolovaně odvádět nebezpečné zplodiny ze zakouřených prostor. Ventilátory pro odvod tepla a kouře od firmy TROX TLT GmbH se vyrábějí pro teplotní odolnost 200, 300, 400 a 600°C (120 minut).

Požární ventilátory firmy TLT pro preventivní požární ochranu

Všechny požární ventilátory firmy TLT jsou bezpečné a certifikované pro použití v EU. Jsou odzkoušeny univerzitou TU München podle normy EN 12 101, část 3 a zařazeny do seznamu Německého institutu pro stavební techniku (Deutsches Institut für Bautechnik). Sekce sériových ventilátorů firmy TROX TLT GmbH je členem sdružení Aktionsgemeinschaft Entrauchung (AGE, odkaz: www.age-info.de). AGE vnáší komplexní problematiku odvětrávání do koncepce preventivní požární ochrany a informuje o koncepčních a technických novinkách z oblasti odvětrávání budov.

Přehled ventilátorů pro odvod tepla a kouře

 

 

Konstrukční provedení

Typ

Jm. velikost

V (m3/h)

Tlak (Pa)

T (°C)

Střešní radiální ventilátor

BVD

7

1.000 - 52.000

0 - 1.900

400, 620

Axiální ventilátor

BVAXN

14

900 - 180.000

0 - 1.800

200, 300, 400, 600

Axiální ventilátor

BVZAXN

12

3.000 - 120.000

0 - 2.800

200, 300, 400

Axiální ventilátor

BVAXO

8

800 - 80.000

0 - 600

200, 300

Stěnový ventilátor

BVW

6

500 - 45.000

0 - 1.800

200, 300, 400, 600

Radiální ventilátor

BVRA

19

400 - 125.000

0 - 2.500

600

Radiální ventilátor

BVREH

9

2.000 - 71.000

0 - 3.000

400

Radiální ventilátor

BVERV

4

400 - 60.000

0 - 2.100

200, 300

 

 

Ke konfigurátoru TLT >>

© BSH Technik Austria GmbH | Lichtblaustraße 15 | 1220 Wien | Tel.: +43 / 1 / 250 43 0 | Fax: +43 / 1 / 250 43 79 | eMail: office@bshtechnik.at | Impressum