Szervíz és Karbantartás

Meghibásodás esetén a berendezést kérjük a helyén hagyni, az elektromos bekötés megbontása nélkül és cégünket haladéktalaunul írásban az alábbi hibabejelentő űrlap kitöltésével értesíteni.

A kitöltött űrlapot Gazsó Szabolcs nevére e-mailen vagy faxon megküldeni szíveskedjenek, ellenkező esetben a garancia megszűnik.

 

Garanciakötelesség nem vonatkozik: elemi csapás, külső erőszak, helytelen szállítás, tárolás vagy törés miatt bekövetkezett, valamint szakszerűtlen üzemeltetés, illetéktelen személy beavatkozása, a kezelési utasításban foglaltak be nem tartása következményeként felmerülő hibákra, ezen felül a berendezés forgó-kopó alkatrészeire.

 

A garanciális időn belüli javításokat a BSH Hungária Kft. végzi.

Garanciális időn túli szervíz, karbantartási szerződés kötésének lehetősége megoldott.

© BSH Technik Austria GmbH | Lichtblaustraße 15 | 1220 Wien | Tel.: +43 / 1 / 250 43 0 | Fax: +43 / 1 / 250 43 79 | eMail: office@bshtechnik.at | Impressum